Tai Nghe Bluetooth Xiaomi (MI) - PK Shop

Tai Nghe Bluetooth Xiaomi (MI)

Bảo Hành: 15 Ngày.

Bao Test: 15 Ngày.

Giá Cũ: 550.000 VNĐ

Giá Bán: 450.000 VNĐ

MUA NGAY - ĐẶT HÀNG ONLINE

Tai Nghe Bluetooth Xiaomi (MI)tai_nghe_blutooth_xiaomi_01

tai_nghe_blutooth_xiaomi_02

tai_nghe_blutooth_xiaomi_03

tai_nghe_blutooth_xiaomi_04

tai_nghe_blutooth_xiaomi_05

tai_nghe_blutooth_xiaomi_06

tai_nghe_blutooth_xiaomi_07

tai_nghe_blutooth_xiaomi_08

tai_nghe_blutooth_xiaomi_09

tai_nghe_blutooth_xiaomi_10

tai_nghe_blutooth_xiaomi_11

tai_nghe_blutooth_xiaomi_12

tai_nghe_blutooth_xiaomi_13

tai_nghe_blutooth_xiaomi_14

tai_nghe_blutooth_xiaomi_15

tai_nghe_blutooth_xiaomi_16

tai_nghe_blutooth_xiaomi_17

tai_nghe_blutooth_xiaomi_18

tai_nghe_blutooth_xiaomi_19

tai_nghe_blutooth_xiaomi_20